top of page

WOrkshop TriNN 2

15. - 21. februar

MKW og er delt inn i tre hovudfasar, og Trinn 2 handlar om å fordjupa seg i stoffet. Vi bremsar ned tempoet noko – men ikkje intensiteten! 

Morten Krogvold workshop trinn 3 2019.jpg

Kunsthistorie, fotohistorie og fokus på kvar enkelts personlege utvikling er viktig. Når du kjem veljar du ein av elleve oppgåver, som du skal jobba med gjennom heile verkstaden. 

I Trinn 2 får du fleire praktiske demonstrasjonar og oppgåver. Den store fordelen er at eg kjenner deltakarane – alle må ha teke Trinn 1 først – og dermed kan vi kommunisera på eit anna nivå.

Kvaliteten på dialogen oss imellom er meir interessant, og undervisninga blir teken imot med ein annan konsentrasjon. Vi jobbar individuelt og praktisk saman og det er tid til personlege samtalar om kommande prosjekt. Det blir lagt vekt på mysteria til handverket.

 

Priser:

MK Workshop Trinn 2                 kr   8.000

Villa Vågå Hotel - All inclusive    kr 10.500

bottom of page