top of page

WOrkshop TriNN 1

12. - 18. oktober

Morten Krogvold har arrangert workshops i Vågå sidan 1989, og totalt har over 6000 deltakarar gjennomført eitt eller fleire trinn. Fleire av dei kjende norske fotografane har starta karrieren sin her, men dei fleste er amatørar på ulike nivå og ambisjonsnivå.

morten-krogvold-workshop-trinn-1.jpg

Trinn 1 startar med frivillig fellesmiddag kvelden før kl 19:00. Undervisninga startar dagen etter kl 08.30 og inneheld totalt 35 timar undervisning/forelesingar. Undervisninga er ikkje berre basert på fotografi, men på alle andre kunstartar som litteratur, musikk, film og annan visuell kunst. I tillegg til undervisning er det sett av tid til eiga fotografering og kontinuerleg rettleiing. Måndag blir utstillinga halden med bilete teke av deltakarane under workshopen. Denne og den følgjande middagen er alltid eit høgdepunkt for alle! Trinn 1 blir omtalt som ei reisereise og fotografisk kunnskap er langt frå det viktigaste, men det er haldninga til å skapa som er i fokus denne veka. Dette er eit kurs for alle! Me har ein stab som hjelper til med tekniske utfordringar, så ikkje la mangel på kunnskap hinder deg i å melda deg på.

Priser:

MK Workshop Trinn 1                 kr 8.000

Villa Vågå Hotel - All inclusive   kr 9.500

Om Vågå:

Vågå kommune er omgitt av 5 nasjonalparkar: Rondane, Dovrefjell, Jotunheimen, Reinheimen og Breheimen. Knut Hamsun vart fødd her, Edvard Munch var fleire somrar her og Henrik Ibsen gjekk frå Lillehammer og opp heile Ottadalen for å finna materiale til Peer Gynt.

Vågå er framleis ei levande kulturbygd.

bottom of page