top of page

WOrkshop TriNN 1

02-08 april 2024

Morten Krogvold har arrangert workshops i Vågå sidan 1989, og totalt har over 6000 deltakarar gjennomført eitt eller fleire trinn. Fleire av dei kjende norske fotografane har starta karrieren sin her, men dei fleste er amatørar på ulike nivå og ambisjonsnivå.

morten-krogvold-workshop-trinn-1.jpg

Trinn 1 inneheld totalt 35 timar undervisning/forelesingar. Undervisninga er ikkje berre basert på fotografi, men på alle andre kunstartar som litteratur, musikk, film og annan visuell kunst. I tillegg til undervisning er det sett av tid til eiga fotografering og kontinuerleg rettleiing.

Trinn 1 blir omtalt som ei reise, og fotografisk kunnskap er langt frå det viktigaste, men det er haldninga til å skapa som er i fokus denne veka. Dette er eit kurs for alle! Vi har ein stab som hjelper til med tekniske utfordringar, så ikkje la mangel på kunnskap hinder deg i å melda deg på.

Priser:

MK Workshop Trinn 1                 kr 8.000

Villa Vågå Hotel - All inclusive   kr 11.000

Praktisk informasjon:
  • Frivillig fellesmiddag, kvelden før kursstart, kl 19.00

  • Undervisninga startar 03.april kl 08.30

  • Lunsj og middag serveres på ulik tidspunkt, som dykk får informasjon om ved ankomst

  • Alle deltagarar må ha eiga utstyr 

  • Kvar deltagar må velje om deu vil arbeide digitalt eller analogt

bottom of page