top of page

PakkAr

Desse pakkane er sett saman slek at du kan få eit opphald sjå oss der du får oppleva det beste Vågå har å tilby, anten du er ein venne-gjeng, eit kjæraste par eller ein familie på tur - om du skal ha ei lengre ferie eller berre ein stutt helg og om du ynskjer fart og spenning eller eit fredeleg og avslappande opphald. 

bottom of page